Εβδομαδιαίο ημερολόγιο για το 2019

Δωρεάν ημερολόγιο για το 2019 σε εβδομαδιαία μορφή (μία εβδομάδα σε ένα φύλλο) για εκτύπωση σε μορφή pdf. Απλά κατεβάστε το αρχείο και εκτυπώστε τον στον εκτυπωτή. Λειτουργεί καλά ως σχεδιαστής ή σημειωματάριο.

Το ημερολόγιο περιέχει 53 σελίδες και τις ακόλουθες πληροφορίες: ημέρα της εβδομάδας, ημέρες αργίας, αριθμό εβδομάδας, προηγούμενο μήνα, τρέχοντα μήνα και τον επόμενο μήνα. Πολύς χώρος για σημειώσεις.

Εβδομαδιαίο ημερολόγιο 2019

Λήψη