Χάρτης παγκόσμιας περίληψης: Ηπείρους

Δωρεάν εκτυπώσιμο χάρτη περίγραμμα του κόσμου. Ασπρόμαυρο αρχείο διάνυσμα pdf, ιδανικό για εκτύπωση. Μόνο τα περιγράμματα των ηπείρων σημειώνονται στο χάρτη. Η ηπειρωτική έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασκήσεις που αναγνωρίζουν ηπείρους, για παράδειγμα, ζωγραφική σε διάφορα χρώματα, εισαγωγή των ονομάτων τους, σήμανση ωκεανών κλπ. Ο χάρτης μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν.

Περιληπτικό παγκόσμιο χάρτη με ηπείρους και ωκεανούς
Περιληπτικό παγκόσμιο χάρτη με ηπείρους και ωκεανούς.

Κάντε λήψη του χάρτη