Divisjonsbrett kan skrives ut

Divisjon er det inverse av multiplikasjon og tilhører fire grunnleggende matematiske operasjoner. Hvis vi deler tallet a med tallet b, får vi kvoten på tallene a og b. Tallet a er utbyttet og tallet b er deleren. Viktig: del aldri med null!

For enkelhets skyld har vi utviklet et divisjonstabell for utskrift i området 0-100.

Divisjon bordutskrift
Divisjonsbrett (område 0-100).

Nedlasting