Divisie tabellen printbaar

Divisie is het omgekeerde van vermenigvuldiging en behoort tot vier wiskundige basisbewerkingen. Als we het getal a delen door het getal b, krijgen we het quotiënt van de getallen a en b. Het getal a is het dividend en het getal b is de deler. Belangrijk: deel nooit door nul!

Voor uw gemak hebben we een verdeeltabel voor het afdrukken in het bereik van 0-100 ontwikkeld.

Divisie tabellen printbaar pdf
Divisie tabellen (reeks 0-100).

Datei