Obrysová mapa sveta: krajiny

Obrysová mapa sveta s vyznačenými štátnymi hranicami. Užitočné v hodinách geografie pre deti a študentov. Môže sa vytlačiť a použiť na mnoho cvičení, napr. vyfarbenie jednotlivých krajín, zadanie ich názvov atď. Mapu si môžete zadarmo stiahnuť. Čiernobiely súbor PDF. Vynikajúca kvalita vektorovej tlače.

Obrysová mapa sveta s hranicami a krajinami pdf
Obrysová mapa sveta s hranicami a krajinami.

Stiahnite si mapu