Översikt världskarta: Länder

Konturkarta över världen med nationella gränser markerade. Användbar i geografikurser för barn och studenter. Det kan skrivas ut och användas för många övningar, t.ex. färglägga enskilda länder, ange deras namn osv. Kartan kan laddas ner gratis. Svartvit PDF-fil. Utmärkt vektorutskriftskvalitet.

Översikt världskarta: kontinenter

Gratis utskrivbar översiktskarta över världen. Svartvit pdf-vektorfil, perfekt för utskrift. Endast konturerna på kontinenterna är markerade på kartan. Den kontinentala versionen kan användas för övningar med igenkännande kontinenter, till exempel måla över olika färger, ange deras namn, markera hav osv. Kartan kan laddas ner gratis.

Sidor

Prenumerera på Gratis utskrivbara PDF RSS