Översikt världskarta: Länder

Konturkarta över världen med nationella gränser markerade. Användbar i geografikurser för barn och studenter. Det kan skrivas ut och användas för många övningar, t.ex. färglägga enskilda länder, ange deras namn osv. Kartan kan laddas ner gratis. Svartvit PDF-fil. Utmärkt vektorutskriftskvalitet.

Konturvärldskarta med länder pdf
Konturvärldskarta med länder.

Ladda ner kartan