Multiplikačná tabuľka pre tlač

Vynikajúca znalosť multiplikačných tabuliek je nevyhnutná pre ďalšie matematické vzdelávanie. Tu je tabuľka množenia v PDF na vytlačenie. Stiahnite si ju zadarmo, tlačte a učte sa!

Násobiteľská tabuľka pre tlač
Násobiteľský stôl - vytlačte ho zadarmo!

Číslo zo zvislého stĺpca vynásobené číslom z vodorovného riadku dáva výsledok na ich priesečníku.

Stiahnite si multiplikačnú tabuľku