Διαίρεση πίνακες εκτυπώσιμη

Η διαίρεση είναι το αντίστροφο του πολλαπλασιασμού και ανήκει σε τέσσερις βασικές μαθηματικές πράξεις. Αν διαιρούμε τον αριθμό a με τον αριθμό b, τότε παίρνουμε το πηλίκο των αριθμών a και b. Ο αριθμός a είναι το μέρισμα και ο αριθμός b είναι ο διαιρέτης. Σημαντικό: μην διαιρείτε ποτέ με μηδέν!

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αναπτύξαμε ένα πίνακα διαίρεσης για εκτύπωση στην περιοχή 0-100.

Εκτυπώστε την εκτύπωση πίνακα
Πίνακες διαίρεσης (εύρος 0-100).

Κατεβάστε