Tabliczka dzielenia do druku

Dzielenie jest odwrotnością mnożenia i należy do czterech podstawowych operacji matematycznych. Jeśli podzielimy liczbę a przez liczbę b, otrzymamy iloraz liczb a i b. Liczba a jest dzielną, a liczba b jest dzielnikiem. Ważne: nigdy nie dziel przez zero!

Dla Twojej wygody opracowaliśmy tabelę dzielenia do drukowania w zakresie od 0-100.

Tabliczka dzielenia 0-100
Tabele dzielenia (zakres 0-100).

Pobierz